Völgységi Tájkutató Alapítvány

Völgységi Tájkutató Alapítvány

Elnök: Dr. Szőts Zoltán
Titkár: Fekete Gyöngyi
Kuratóriumi tag: Budai Zoltán

Alapítványunkat 1992-ben hozta létre Bonyhád Város Önkormányzata a Völgységi Múzeum tájmúzeum támogatására. Az Alapítvány székhelye a múzeum, az infrastrukturális feltételeket is az intézmény biztosítja. A Völgységi Tájkutató Alapítvány 1999. nov. 4-től az 1997. évi Közhasznú Szervezetekről szóló CLVI. törvény 22.§. (3) bek. alapján közhasznú szervezetként működik. Az alapítvány a törvény 26.§.c. bekezdésben meghatározott tevékenységek közül az alábbiakat valósítja meg

                   kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása

Az Alapítvány célja: a Völgység helytörténeti – néprajzi kutatásának fellendítése, táji szintre emelése. A hajdan itt élt és a ma itt élő népek, – nemzetiségek, etnikai csoportok tárgyi kultúrájának és szellemi hagyományaiknak gyűjtése és megőrzése. A feltárt értékek nyilvántartásba vétele és feldolgozása, közreadása: előadások, kiállítások, szakmai összejövetelek szervezése, kiadványok megjelentetése. A fenti célok közérdekű juttatások és vállalások útján történő támogatása. Az alapító, hogy az alapítvány vagyonának gyarapodását elősegítse, az alábbi kiemelt támogatási célokat határozza meg:
– a Völgységi Múzeum gyűjteményének gyarapítását, falusi kisgyűjtemények védetté nyilvánítását,
– a Völgység helytörténeti kutatóinak segítését és munkájuk összehangolását,
– a kutatómunkára épülő színvonalas dolgozatok megjelentetését.

1. Az  Alapítvány tevékenysége

A Völgységi Tájkutató Alapítvány működésének 17 éve alatt eredményesen szolgálta a helyi közművelődést. Pályázatot írt ki és valósított meg a Völgységi Múzeum német nemzetiségi néprajzi anyagának leírókartonozására. Az 1995-ben, 2000-ben és 2005-ben rendezett völgységi konferenciák rendezője és a konferenciakötetek kiadója és támogatója volt. Az ezredfordulótól kezdve szinte minden évre esik átlagban egy kiadvány, amelyek támogatásával-gondozásával vagy kiadásával hozzájárult Alapítványunk a helyi kutatási eredmények közzétételéhez. A kötetek megjelentetése könyvbemutatókkal is járt.Valamennyi eddig felsorolt könyv esetében alapítványunk kulturális missziót teljesített.

Turisztikai információs tevékenység

Az  Tourinform Iroda Bonyhádon 2009. június 1-jétől működik, a Völgységi Múzeumban kapott helyet, létesítője a Völgységi Tájkutató Alapítvány. Az iroda tájékoztatja város lakosságát és az ide látogató belföldi- illetve külföldi turistákat Bonyhád turisztikai látványosságairól, kultúrájáról, műemlékeiről. Adatgyűjtést végez a város szállásadóiról és idegenforgalmi vállalkozásairól, külön megállapodással Bátaapáti községre is kiterjesztette tevékenységét.
A Magyar Turizmus Zrt. promóciós termékein és a helyi vállalkozók kiadványain kívül az irodánkban bizományosi szerződés keretében ajándéktárgyakat és helyi borokat értékesítünk.
A Tourinform Bonyhád hivatalosan időszaki iroda, vagyis kötelezően június 15-től augusztus 31-ig tart nyitva napi nyolc órában. A Magyar Turizmus Zrt. beleegyezésével szeptembertől rövidített nyitvatartási idővel tovább működünk. Ez napi hat órát jelent, reggel 9:00 órától délután 15:00 óráig.

3. Jövőképünk:

Alapító atyáink fogalmazták meg szervezetünk küldetését, köszönet mindazoknak, akik a kuratóriumunk tagjai voltak, külön köszönet 1997-ben bekövetkezett korai halálával távozó Solymár Imrének, a 2008-ig elnöklő dr. László Péternek, első könyvelőnek,  Ambrus Antalné Julikának, valamennyi támogatónknak. Alapítványuk sikeresen pályázott a „Civilsegéd” továbbképzésre, a megye 32 szervezete egyikeként, a képzés célja a szervezet fejlesztése, hosszú távú stratégia kidolgozása.
„Az elkövetkező évtized végére – reményeink szerint – fejlődő ország, egészséges családok, béke, megértés, kevesebb betegség jellemzi a minket körülvevő társadalmi környezetet. Bonyhádon és a Völgységben is  kultúra-barát társadalom fejlődik. Alapítványunk részt vállal egy emberibb társadalom kialakításában, amelyben az itt élők és az ide látogatók egyaránt toleránsan viselkednek. Tevékenységünkkel erre a viselkedés-kultúrára neveljük a hozzánk látogató gyermekeket, fiatalokat. Munkánkkal segítjük a mentális egészség-kultúra kialakulását, működését… Az Alapítvány munkája a következő években javul, szervezete fejlődik. Működik a Felügyelő Bizottság, és 9 főre nő a Kuratórium.…Kialakul egy magas minőségű Oktatási Kabinet, amely célzottan, tartalmasán tud foglalkozni valamennyi célcsoportunkhoz tartozó embertársainkkal, különösen a növekvő számú gyermekekkel.

2018.évi közhasznúság beszámoló

2018.évi beszámoló az SZJA 1%-ról

 2017.évi közhasznúság beszámoló

2017. évi számviteli beszámoló

2014. évi közhasznúsági jelentés

2010. évi közhasznúsági beszámoló

2010. év számviteli beszámoló

Ugrás a lap tetejére