Völgységi Tájkutató Alapítvány

Völgységi Tájkutató Alapítvány

Elnök: Dr. Szőts Zoltán
Titkár: Binder Borbála
Kuratóriumi tag: Bischof Tamás

Alapítványunkat 1992-ben hozta létre Bonyhád Város Önkormányzata a Völgységi Múzeum tájmúzeum támogatására. Az Alapítvány székhelye a múzeum, az infrastrukturális feltételeket is az intézmény biztosítja.  Az alapítvány a törvény 26.§.c. bekezdésben meghatározott tevékenységek közül az alábbiakat valósítja meg

                   kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása

Az Alapítvány célja: a Völgység helytörténeti – néprajzi kutatásának fellendítése, táji szintre emelése. A hajdan itt élt és a ma itt élő népek, – nemzetiségek, etnikai csoportok tárgyi kultúrájának és szellemi hagyományaiknak gyűjtése és megőrzése. A feltárt értékek nyilvántartásba vétele és feldolgozása, közreadása: előadások, kiállítások, szakmai összejövetelek szervezése, kiadványok megjelentetése. A fenti célok közérdekű juttatások és vállalások útján történő támogatása. Az alapító, hogy az alapítvány vagyonának gyarapodását elősegítse, az alábbi kiemelt támogatási célokat határozza meg:
– a Völgységi Múzeum gyűjteményének gyarapítását, falusi kisgyűjtemények védetté nyilvánítását,
– a Völgység helytörténeti kutatóinak segítését és munkájuk összehangolását,
– a kutatómunkára épülő színvonalas dolgozatok megjelentetését.

1. Az  Alapítvány tevékenysége

A Völgységi Tájkutató Alapítvány működésének 17 éve alatt eredményesen szolgálta a helyi közművelődést. Pályázatot írt ki és valósított meg a Völgységi Múzeum német nemzetiségi néprajzi anyagának leírókartonozására. Az 1995-ben, 2000-ben és 2005-ben, 2010-ben és 2015-ben rendezett völgységi konferenciák rendezője és a konferenciakötetek kiadója és támogatója volt. Az ezredfordulótól kezdve szinte minden évre esik átlagban egy kiadvány, amelyek támogatásával-gondozásával vagy kiadásával hozzájárult Alapítványunk a helyi kutatási eredmények közzétételéhez. A kötetek megjelentetése könyvbemutatókkal is járt.Valamennyi eddig felsorolt könyv esetében alapítványunk kulturális missziót teljesített.

Turisztikai információs tevékenység

Az  Tourinform Iroda Bonyhádon 2009. június 1-jétől működik, a Völgységi Múzeumban kapott helyet, létesítője a Völgységi Tájkutató Alapítvány. Az iroda tájékoztatja az ide látogató belföldi- illetve külföldi turistákat Bonyhád és a környéke turisztikai látványosságairól, kultúrájáról, műemlékeiről, szállásairól, vendéglőiről és egyéb turisztikai lehetőségekről. A helyi lakosságnak is tájékoztatást nyújt különböző régiók turisztikai attrakcióiról, szolgáltatásairól.  Adatgyűjtést végez Bonyhád és környék  szállásairól, különböző turisztikai szolgáltatásairól, programjairól.
A Tourinform irodában megtalálhatók a Magyar Turisztikai Ügynökség és a különböző régiók turisztikai kiadványai az egész országra vonatkozólag, valamint helyi turisztika attrakciók szolgáltatók kiadványai is.
Ezenkívül az irodánkban ajándéktárgyakat, helyi kézműves és ipari termékeket értékesítünk, mint pl. kerámiák, zománcáru, tűzzománc ékszerek, ötvös termékek.
A Tourinform Bonyhád hivatalosan időszaki iroda, vagyis kötelezően június 1-től augusztus 31-ig tart nyitva napi nyolc órában. A Magyar Turisztikai Ügynökség beleegyezésével szeptembertől rövidített nyitvatartási idővel tovább működünk. Ez napi hat órát jelent, reggel 9:00 órától délután 15:00 óráig. 

3. Jövőképünk:

Alapító atyáink fogalmazták meg szervezetünk küldetését, köszönet mindazoknak, akik a kuratóriumunk tagjai voltak, külön köszönet 1997-ben bekövetkezett korai halálával távozó Solymár Imrének, a 2008-ig elnöklő dr. László Péternek, első könyvelőnek,  Ambrus Antalné Julikának, valamennyi támogatónknak. Alapítványuk sikeresen pályázott a „Civilsegéd” továbbképzésre, a megye 32 szervezete egyikeként, a képzés célja a szervezet fejlesztése, hosszú távú stratégia kidolgozása.
„Az elkövetkező évtized végére – reményeink szerint – fejlődő ország, egészséges családok, béke, megértés, kevesebb betegség jellemzi a minket körülvevő társadalmi környezetet. Bonyhádon és a Völgységben is  kultúra-barát társadalom fejlődik. Alapítványunk részt vállal egy emberibb társadalom kialakításában, amelyben az itt élők és az ide látogatók egyaránt toleránsan viselkednek. Tevékenységünkkel erre a viselkedés-kultúrára neveljük a hozzánk látogató gyermekeket, fiatalokat. Munkánkkal segítjük a mentális egészség-kultúra kialakulását, működését… Az Alapítvány munkája a következő években javul, szervezete fejlődik. Működik a Felügyelő Bizottság, és 9 főre nő a Kuratórium.…Kialakul egy magas minőségű Oktatási Kabinet, amely célzottan, tartalmasán tud foglalkozni valamennyi célcsoportunkhoz tartozó embertársainkkal, különösen a növekvő számú gyermekekkel.

2019.évi beszámoló az SZJA 1%-ról

2019.évi közhasznúság beszámoló

2018.évi közhasznúság beszámoló

2018.évi beszámoló az SZJA 1%-ról

 2017.évi közhasznúság beszámoló

2017. évi számviteli beszámoló

2014. évi közhasznúsági jelentés

2010. évi közhasznúsági beszámoló

2010. év számviteli beszámoló

Ugrás a lap tetejére