Archívum

Archívum

Kulturális Örökség Napjai  Völgységi rendezvényei  
2017.szeptember 16-17.

500 éves reformáció, 150 évvel ezelőtt történt A kiegyezés.

Kiemelten kezeljük a 2017. évi európai uniós ajánlásához csatlakozva a természet és örökség témakörét, Solymár Imre (1947-1997) emlékének megőrzését.

  1. 09.16. szombat: Völgységi Múzeumi Tanösvény, Evangélikus út – Kirándulás

Indulási időpont:  Bonyhád, Völgységi Múzeum 7.30

Részletes program:

8.00  Kismányok, Kossuth utca 53. evangélikus templom, és barokk orgona (Nyitva tartás: 8.00-10.00) , Becker Tamás kalauzolásával

9.00 Váralja: Evangélikus templom,  Kossuth utca 117 (Nyitva tartás: 9.00-11.00): Schaller Bernadett lelkész vezetésével, Népművészeti Ház, Kossuth utca l40. (Nyitva tartás: 9.00-11.00), Jáhn Jánosné vezetésével

11.00 – 12.00 Szászvári várkastély megtekintése (600 Ft/fő, 400 Ft/fő belépő)

12-13.00 Szászvári Bányászati és Helytörténeti Gyűjtemény, Bányász tér 1., megtekintése (Nyitva tartás: 11.00-13.00)

13-14.00 Ebéd (Lehetőségek egyéni döntés alapján: otthoni hideg élelem, Várkert Pizzéria )

15.00  Egyházaskozár, evangélikus templom és barokk orgon (Nyitva tartás: 15.00-17.00), Koskai Erzsébet lelkész vezetésével

15.30 Györe, Templomiskola (Nyitva tartás: 15.00-17.00): Kovácsné Nyakas Mária könyvtáros kalauzolásával, Solymár Imre emlékfájának megkoszorúzása

16.30 Érkezés Bonyhádra, a Völgységi Múzeumhoz Költségek:  1000 Ft/fő útiköltség ( Létszámtól függően! )

Egyéb tudnivalók:  Létszám maximálisan 45 fő. Érdeklődni  a 74 /451-342 ill. 550-053-as telefonszámon lehet.  Jelentkezés az útiköltség árának befizetésével , melynek  határideje :  2017. szept.11. /hétfő/

Kismányok (N: Kleinmanok) Az 1720-as években ide települt evangélikus vallású német telepesek egy kisebb templomot emeltek maguknak, a türelmi rendeletig a Völgységben csak itt működhetett evangélikus imaház. A környék evangélikus vallású lakói ezután hosszú évekig ide jártak istentiszteletre. Ezt követően Kismányok jelentősége csökkent, a Völgységben Majos, majd Bonyhád vette át a vezető szerepet az evangélikus egyházak között. A kis imaházat 1801-ben lebontották, mivel 1785-1790 közt felépült az új evangélikus templom. A templom legfőbb értéke a Róth József, bonyhádi mester által 1808-ban épített orgona, az ország egyik legrégebbi orgonája ma is koncertképes. Az orgona elkészültét Róth már nem élte meg, annak befejezése tanítványára, Marschall Józsefre hárult. A templom karzatképeit és oltárképét újakkal helyettesítették a 20. sz. elején.

Váraljai Népművészeti Ház: Egy régi malomépület felső szintjén egy-egy szoba a falu két nemzetiségét mutatja be. Az elsőben a németek ruházatát, textíliáit-hímzéseit gyűjtötték össze. A másik a magyarok parasztszobája a gazdagon díszített festett bútorzattal és viseletekkel. Legértékesebb tárgya Csapó József l892-ből való un. ,,sublatos ládája”. Az állandó kiállítás része a Váraljai Népi Együttes gyűjteménye, amely a Gyöngyösbokrétától napjainkig tájékoztat a falubeli gazdag múltú hagyományőrzésről. Bánáti Zoltán és Schmidt Károlyné vezetésével, az önkormányzat hathatós támogatásával készült el l995-ben. A ház falán emléktábla örökíti meg Moldován Vilma tanárnő, Váralja néprajzkutatójának lakóhelyét.

Szászvári Bányászati és Helytörténeti Gyűjtemény: 1984-ben nyílt meg Mecseki Bányászati Múzeumnak az észak-mecseki bányászkodás történetét bemutató kiállítóhelyeként. Mai helyére 2007-ben került. Az állandó kiállítás 3 teremből áll, amelyből 2 terem Szászvár és az Észak-Mecsek geológiai viszonyait, bányásztörténetét, technikai-üzemszervezeti feltételeit mutatja be, bányászati eszközök, eredeti bányatérképek, műszerek, levéltári és fotó dokumentumokkal, Borbála zászlók és makettek láthatóak a kiállításon. A geológiai alapozás után a technikai-üzemszervezeti feltételeket ismerteti. A legértékesebb tárgyak az eredeti bányatérképek, Borbála-zászlók, műszerek és dokumentumok. Kiegészült a helyi iskola, óvoda, egyletek, egyház, gazdálkodás fénykép- és iratanyagával, és a helyi német viseletekkel. Külön vitrint kapott Kiss György helyi születésű szobrászművész anyaga.

Egyházaskozár: A 18. század közepén jelentős számú lutheránus német telepes érkezett ide. Így nem véletlen, hogy itt épült fel Magyarországon 1783 és 1786 között az első engedélyezett protestáns templom. Evangélikus temploma 1800-ban leégett és ezt követően copf stílusban építették újjá. Régi orgonáját, a Róth-féle bonyhádi műhelyben készült, felújították, hangversenyek alkalmával is használják.

Györe, Templom-iskola: A 19. sz. közepéről származó, művészileg nem kiemelkedő értékű evangélikus templomhoz iskolát építettek, a templom gyülekezet nélkül maradt, mígnem az önkormányzat 1994-ben felújíttatta, s ma iskolaként szolgál. A templom-iskola a faluközösségi épülete lett.

Ugrás a lap tetejére